facebook
Somkuthy OPTIKA - környezetbarát optika
Bemutatkozás Üzletünk Elérhetőség és biztonság Szolgáltatásaink Forgalmazott termékek Környezetvédelem Akciók
Időpont foglalás vizsgálatra
Előző hónap 2022. Május Következő hónap
H K Sz Cs P Szo V
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
GYIK
Szaktanácsok
Partnereink
bemutatkozás

SOMKUTHY OPTIKA: Szemüvegkészítés - szemvizsgálat - szemüvegjavítás - kontaktlencse vizsgálat - tanácsadás.
Szemüvegkeretek kaphatók széles választékban, kedvező áru és világmárka pl.: Exalto, Escada, Lacoste, People, Police. Szemüveglencsék: Üzleteinkben mind a 3 magyarországi ismert világcég (ESSILOR, HOYA, ZEISS ) minőségű termékeit forgalmazzuk, de beszerzéseinknél preferáljuk a hazai gyártó NOPTIKER KFT. receptura és széria termékeit. Multifokális lencséink nagyobbik fele ma már a spanyolországi gyártó INDO cég terméke. Mely cégről tudni kell, hogy a világ leginnovatívabb gyártója.

 

Bemutatkozás

SOMKUTHY OPTIKA
Szemüvegkészítés - szemvizsgálat - szemüvegjavítás -
kontaktlencse vizsgálat - tanácsadás.

• Szemüvegkeretek:
Kaphatók széles választékban, kedvező áru és világmárka
pl.: Exalto, Escada, Lacoste, People, Police...

• Szemüveglencsék:
Üzleteinkben mind a 3 magyarországi ismert világcég
(ESSILOR, HOYA, ZEISS ) minőségű termékeit forgalmazzuk, de beszerzéseinknél
preferáljuk a hazai gyártó NOPTIKER KFT. receptura és széria termékeit. Multifokális
lencséink nagyobbik fele ma már a spanyolországi gyártó INDO cég terméke. Mely
cégről tudni kell, hogy a világ leginnovatívabb gyártója.

• Kontaktlencsék:
Saját márkás termékünk az Ultrasylk Comfort kontaktlencse három görbületben Bc:8,3; 8,6; 8,8 mm széles dioptriatartományban kapható. Természetesen a Cooper Vision, Ciba Vision, Johnson & Johnson lencséit is illesztjük, de foglalkozunk kemény és gázáteresztő kontaktlencsékkel is.

                                                                      • Napszemüvegek:
                          Széles választékban kaphatók, kedvező áru termékek és világmárkák is.

                                                                       • Kiegészítők:
                  Tokok, láncok, zsinórok, dioptriás úszószemüveg, nagyítók és egyéb kiegészítők. 

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT
Somkuthy Optika
2017.03.29.

 
1.       Bevezetés
A Somkuthy Optika elkötelezett partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Somkuthy Optika a személyes adatokat bizalmasan kezeli, azokat kizárólag az Ügyfélkártya Kedvezmény Programmal összefüggésben használja, valamint megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

2.       A Szabályzat hatálya, alapelvek
A jelen szabályzat alkalmazása a Somkuthy Optika által szerevezett Ügyfélkártya Kedvezmény Program résztvevőjére vonatkozik.
A Somkuthy Optika a mindenkori hatályos magyar jogszabályoknak és európai uniós elvárásoknak megfelelően, tisztességesen és jogszerűen kezeli az Ön adatait.
A Somkuthy Optika elérhetősége: 9700 Szombathely, Mártírok tere 6. tel: 94/345-430, 94/320-764, www.somkuthyoptika.hu  adatvédelmi felelősünk: Somkuthy Balázs
A Somkuthy Optika adatkezelése mindig az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul, az adatokat illetéktelen személyek részére nem továbbítjuk és nem hozzuk nyilvánosságra.
Adatkezelési Szabályzatunk folyamatosan elérhető: honlapunkon. A szabályzat módosításait folyamatosan jelezzük.

3.       Jogi háttér
4.       Adatkezelési Szabályzatunk kialakításánál figyelembe vettük a vonatkozó hatályos jogszabályokat, illetve a fontosabb nemzetközi ajánlásokat, különös tekintettel az alábbiakra:
·         Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv),
·         iparági szabályok, ajánlások
Az Infotv. 3. § szerint:
Személyes adat: érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológia, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságra jellemző ismeret – valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;
Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
2.11. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;
2.12. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;
Az Infotv. 5. (1) szerint: Személyes adata akkor kezelhető, ha
a)       az érintett ahhoz hozzájárul
5.       Tájékoztatás
Szerződéses kötelezettség alapján az adatfeldolgozást végző vállalkozás: Netlient Kft.
               kapcsolattartó neve:Szilágyi András
               az adatkezelés célja: hűségkártya
               az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása
               a kezelt adatok köre: személyes adatok
               az adatkezelés időtartama: visszavonásig

6.       Adatbiztonság
Az adatok tárolása a Netlient Kft. szerverein történik.

  1. Jogorvoslat

Ön bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, kérheti azok helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését.
Kérelmére a Somkuthy Optika, Okulár Bt. részletes tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.
Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal az ún. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni, melynek székhelye: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c ( www.naih.hu ).
 


 
 
Bemutatkozás
Üzletünk
Elérhetőség és biztonság
Szolgáltatásaink
Forgalmazott termékek
Környezetvédelem
Akciók
Szaktanácsok
Partnereink
bemutatkozás
Copyright © 2011. Somkuthy Optika. Minden jog fenntartva. | Beállítás kezdőlapként | Hozzáadás a kedvencekhez | Impresszum www.ysolutions.hu